قوانین

هرگونه استفاده از هما فایل به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است .

       توجه :مبلغ پرداختی صرفا جهت بازدید از سایت به مدت 30 روز می باشد و بعد از اتمام اشتراک هیچ فایلی نمایش داده نمی شود.

  • هما فایل هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد.
  • شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از فایل های منتشر شده هما فایل  استفاده میکنند.
  • هما فایل هیچ گونه تعهدی در قبال معامله شما ندارد. مسئولیت استفاده از فایل های این سایت به عهده شماست و هما فایل هیچ تعهدی در قبال خسارات مستقیم – اتفاقی و غیر مستقیم ناشی از دسترسی و استفاده شما از این سایت ندارد.
  • هر اکانت با شماره شخصی هر شخص ساخته میشود و تنها جهت استفاده خود شخص بوده و باید در حفط اطلاعات شخصی خود کوشا باشید. در صورت افشای رمز و یا استفاده از اکانت در گوشی دیگر هر گونه قطعی و یا بروز مشکل برعهده خوده شما بوده .
  • کاربران متعهد هستند که در دسترسی به فایلینگ هما فایل  مقاصدی خارج از حوزه بازدید فایلها جهت استفاده شخصی از آنها را دنبال نکنند.
  • در هنگام ثبت نام به مدت 72 ساعت  تست رایگان فعال خواهد شد و بعد از پایان 72 ساعت در صورت خرید اشتراک هیچ گونه عذری پذیرفته نیست.
  • توجه داشته باشید
  • مبلغ اشتراک 30 روز برای یک منطقه 137 هزار تومان است .
  • مبلغ اشتراک 30 روز برای همه مناطق 165 هزار تومان است .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

فارسی شده توسط اسکریپت ایرانی